03-5181093


חנוכה

WhatsApp Image 2017-11-05 at 15.03.44
WhatsApp Image 2017-11-05 at 15.04.19
WhatsApp Image 2017-11-05 at 15.05.42
WhatsApp Image 2017-11-05 at 15.07.32
WhatsApp Image 2017-11-05 at 15.08.09
WhatsApp Image 2017-11-05 at 15.11.30

פתחנו חנות חדשה
ברח' המשביר 22 תל אביב


בלונים

המשביר 22 תל אביב

טלפקס:03-5181093

טל:03-7311149

5181093ty@gmail.com