03-5181093


שבועות

IMG_9284
IMG_9284
IMG_9285
IMG_9285
IMG_9286
IMG_9286

פתחנו חנות חדשה
ברח' המשביר 22 תל אביב


בלונים

המשביר 22 תל אביב

טלפקס:03-5181093

טל:03-7311149

5181093ty@gmail.com