03-5181093


SR-8109
SR-8110
WhatsApp Image 2018-01-09 at 11.22.59
WhatsApp Image 2018-01-09 at 11.23.01
WhatsApp Image 2018-01-09 at 11.25.50
WhatsApp Image 2018-01-09 at 11.27.38
WhatsApp Image 2018-01-29 at 12.18.22
WhatsApp Image 2018-01-29 at 14.43.39
WhatsApp Image 2018-01-30 at 12.05.35
4444
40077
40080
40177
40730
141414
143144
407226
407234
407237
407242
414444
IMG_3110
IMG_3310
IMG_3324
IMG_3325
IMG_3336
IMG_3393
IMG_3452
WhatsApp Image 2018-01-09 at 11.21.51

פתחנו חנות חדשה
ברח' המשביר 22 תל אביב


בלונים

המשביר 22 תל אביב

טלפקס:03-5181093

טל:03-7311149

5181093ty@gmail.com