03-5181093


SR-7929
SR-7931
SR-7934
SR-7935
SR-7938
WhatsApp Image 2018-01-09 at 11.21.35
WhatsApp Image 2018-01-09 at 11.21.39
WhatsApp Image 2018-01-09 at 11.27.39
WhatsApp Image 2018-01-09 at 11.27.40

פתחנו חנות חדשה
ברח' המשביר 22 תל אביב


בלונים

המשביר 22 תל אביב

טלפקס:03-5181093

טל:03-7311149

5181093ty@gmail.com