03-5181093


47
זמבורה ישראל 

444
קשת לראש דגל ישראל אורות 

45455
שרשרת מגן דוד מאירה 

פתחנו חנות חדשה
ברח' המשביר 22 תל אביב


בלונים

המשביר 22 תל אביב

טלפקס:03-5181093

טל:03-7311149

5181093ty@gmail.com